Αντικαταστήστε τα παλιά κουφώματά σας με νέα θερμομονωτικά συστήματα και εξοικονομήστε έως 30% ενέργεια.

Η VIEKAL χρησιμοποιεί στις κατασκευές της προϊόντα ανακυκλώσιμα, όπως είναι το αλουμίνιο. Πέρα των ιδιαίτερων ηχομονωτικών και θερμομονωτικών ιδιοτήτων που προσφέρει στην οικοδομική του χρήση, είναι προϊόν 100% ανακυκλώσιμο και φιλικό στο περιβάλλον. Κύριο μέλημά μας είναι η ενημέρωση των πελατών μας σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και, με τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, δίνουμε σαφή παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων στα κουφώματα.

Τα παλαιά κουφώματα καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για να διατηρηθεί ο χώρος όπου αυτά είναι εγκατεστημένα σε σωστή θερμοκρασία, καθώς υπάρχουν κενά από όπου η ενέργεια απορρέει έξω στην ατμόσφαιρα, χωρίς να διατηρείται μέσα στον χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη χρήση συστημάτων θέρμανσης τον χειμώνα και κλιματιστικών το καλοκαίρι, ώστε να ισοσταθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο. Κατά αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας αλλά και χρημάτων, είναι εντονότερη. Με την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια, θα υπάρχει μείωση της ενέργειας για τις ανάγκες του χώρου σας έως και 30%.