Για να επεκτείνετε τον χρόνο ζωής των σητών σας όσο το δυνατόν περισσότερο, πρέπει να τις λειτουργείτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και να τις συντηρείτε σωστά και τακτικά.

  • Όταν τα κουφώματα είναι κλειστά, οι σήτες δεν είναι χρήσιμες και πρέπει να είναι μαζεμένες, ώστε να προστατεύονται από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και τη σκόνη.
  • Έχετε τις σήτες μαζεμένες όταν φυσάει δυνατός άνεμος, γιατί οι περισσότερες σήτες δεν έχουν αντιανεμικές ιδιότητες.
  • Πρέπει να καθαρίζετε συχνά τα συστήματά σας από τη σκόνη και άλλες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία τους.
  • Καθαρίστε τη σήτα σας με νωπό πανί, βρεγμένο με νερό ή ουδέτερο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε πιεστικά νερού και χημικά καθαριστικά, καθώς μπορούν να καταστρέψουν το προϊόν.
  • Καθαρίστε συχνά τον κάτω οδηγό αλουμινίου ή την κάτω ταινία οδήγησης, ώστε το προϊόν να μη μαζεύει σκόνη στο εσωτερικό του και η σήτα να λειτουργεί ανεμπόδιστα.
  • Προστατεύστε τις σήτες από τα κατοικίδιά σας. Στον χώρο που έχουν τοποθετηθεί οι σήτες, δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το προϊόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης των συστημάτων σας, για να διατηρήσετε στο ακέραιο την εμφάνιση και τις επιδόσεις τους.